IMPORTANT!
AVÍS PER ALS ADULTS

La compra d’una joguina de suro és un acte noble. La naturalesa agraeix aquesta tria.
Abans d’oferir la joguina a un nen o una nena, es recomana llegir la informació que apareix a continuació per comprendre què és el suro i com ha de ser la relació entre la joguina de suro i el nen o la nena.

Guardeu-vos aquesta informació per a consultes posteriors.

1 • QUÈ ÉS EL SURO?
1.1 Origen ecològic

Portugal és un dels productors i proveïdors de suro més importants del món. Per aquest motiu, la seu central d’elou es troba a l’epicentre del principal hub mundial del sector del suro.
El Sobreiro (nom portuguès per a denominar la surera) és l’arbre que produeix suro i Portugal disposa de l’àrea de surera plantada més gran del món. Les sureres creixen amb força espai entre elles a les grans extensions anomenades Montados (nom portuguès per a descriure una sureda), i el seu creixement és d’un 3% anual. També conegudes com a Montados de Sobro, les suredes portugueses són un dels 14 santuaris mundials de la biodiversitat: hi podem trobar de manera específica més de 130 varietats vegetals i 150 espècies animals (principalment aus). A més, la surera actua de facilitador natural per a mantenir més de 20.000 espècies vegetals i s’ha demostrat que és una de les varietats mundials que destaquen més pel seu respecte amb la resta de la flora i la fauna. A Portugal, aquest arbre adquireix un estatus mediambiental de summa importància i per això es persegueix penalment a qui n’elimina.

Els Montados protegeixen el sòl de l’erosió i consegüent desertificació. Són una barrera anti incendis -a causa de la baixa combustibilitat del suro- i tenen un paper destacat a l’hora de regular el cicle hidrològic. Des d’un punt de vista humà, ens aporten un altre factor fonamental quant a l’aire que respirem ja que són responsables d’absorbir 14 milions de tones de CO2.

L’àrea total que ocupen les sureres al món supera l’equivalent a 1 milió de camps de futbol, la major part a Portugal i en alguns països de la conca mediterrània. El seu creixement depèn de la confluència d’algunes variables meteorològiques, concretament alts nivells d’humitat i temperatura. És per això que el suro és una excel·lent matèria primera que només existeix en poques zones del planeta.

1.2 De la surera al suro

El procés d’extracció del suro és una de les obres mestres més belles de la naturalesa. Les sureres no es poden podar i aquí rau la gran diferència entre la fusta i el suro com a matèries primeres.

La surera produeix una gran escorça que en recobreix tot el tronc i el suro s’origina en l’extracció d’aquesta escorça. A més, un dels principis fonamentals d’aquest procés de recol·lecció resideix en el respecte al creixement de l’arbre i al seu ritme de desenvolupament, raó per la qual la primera extracció de suro es fa únicament quan l’arbre ha arribat els 20 anys. El període de recol·lecció sol tenir lloc entre el maig i l’agost i, fins i tot, si al cap de 7 anys ja es pot veure una nova escorça de suro, la nova recol·lecció no s’inicia, com a mínim, fins que han transcorregut 9 anys des de l’última extracció per a garantir la sostenibilitat de l’espècie.

La recol·lecció del suro és un acte d’intervenció humana en la natura d’acord amb els principis mediambientals. De fet, aquesta acció resulta necessària i permet que l’espècie continuï viva durant dècades ja que interrompre el procés de recol·lecció comporta dificultats greus de creixement a la surera. A la pràctica, l’arbre ofereix el seu suro a la humanitat, la qual, en resposta, l’ajuda a créixer.

La producció de suro és un procés natural i sostenible ecològicament, les pràctiques responsables del qual eximeixen la humanitat de qualsevol culpabilitat quant a impacte ecològic: el simple fet de no talar arbres en el procés ja el converteix en un cas únic quant a responsabilitat ecològica i sostenibilitat.

1.3 El suro i la sostenibilitat econòmica i cultural

Si ens posem a analitzar què significa el suro per a Portugal s’entén la raó que s’establissin tantes poblacions rurals i es generessin milers de llocs de treball relacionats amb l’agronomia, la silvicultura i les activitats silvoramaderes, així com de restauració i turisme.

Portugal exporta prop d’un 60% del total de la seva producció de suro. El sector del suro dóna feina directa a més de 9.000 treballadors i proporciona més de 28.000 llocs de treball indirectes. A Portugal, hi ha més de 670 empreses que fan servir exclusivament aquesta matèria primera i produeixen diàriament entorn als 40 milions de taps.

El suro ocupa un paper molt destacat en l’economia del país i l’activitat industrial subjacent es recolza en patrons culturals basats en una interacció manual entre la humanitat i la natura. Tot i això, el grau creixent d’inversió en aquesta indústria plasma com es materialitzen un conjunt de sinergies entre innovació tecnològica i hàbits i tècniques ancestrals profundament arrelades a la tradició portuguesa.

Composició del suro, joguines i seguretat

elou dissenya i produeix joguines de suro. El suro és un material noble i natural amb característiques ecològiques i de sostenibilitat úniques si el comparem amb altres materials. El suro es compon de petites cèl·lules de suberina, l’estructura de les quals s’assembla a l’aspecte que té un rusc, farcides d’una mescla gasosa idèntica a l’aire. Cada centímetre cúbic de suro conté una mitjana de 40 milions de cèl·lules que li donen unes propietats físiques úniques: lleugeresa, elasticitat, impermeabilitat, aïllament, inèrcia, adherència i durabilitat.

De les característiques que acabem d’anomenar, en destaca la lleugeresa perquè un 89,7% del volum de les seves cèl·lules està format per nitrogen i oxigen. Aquest buit cel·lular li proporciona un pes molt lleuger i, en conseqüència, unes propietats de flotabilitat excel·lents. A causa d’aquesta estructura cel·lular i a diferència de la fusta, el suro no presenta cantells esmolats, fins i tot quan el tallem.
El suro és un material que s’utilitza habitualment i de manera certificada en el sector de l’alimentació i això reforça la seva seguretat si el posem en mans de bebès i nenes o nens petits.
El suro és la matèria primera bàsica de tots els productes elou. Un material viu i natural que, des d’un inici, ha estat la inspiració d’elou íntegrament i que té com a objectiu crear una línia de producte minimalista, amb ànim de recuperar la naturalitat inherent que hi ha en l’acte de jugar.

Certificació i seguretat

Totes les joguines elou estan degudament certificades i analitzades per diferents laboratoris homologats entre els quals destaquem:

Certificació CE: SGS – Société Générale de Surveillance (França)
Proves mecàniques: CATIM – Centro de Apoio Tecnológico Indústria Metalomecânica (Portugal)

 

Tots els productes compleixen les normatives europees més exigents en matèria de qualitat i seguretat fixades pel que designa la CE per a joguines infantils en la norma EN 71-1 (propietats mecàniques i físiques), EN 71-2 (inflamabilitat) i EN 71-3 (migració de certs elements).
A més de la certificació europea, també disposem d’acords de certificació segons les principals disposicions dels Estats Units d’Amèrica, ASTM (Normativa de Seguretat en joguines dels EUA).

Al marge del suro, la resta de components utilitzats en produir les nostres joguines també estan degudament certificats. Les tintes i els segelladors que fem servir són naturals, 100% antial·lèrgics i lliures de qualsevol substància contaminant (ftalats, aromatitzants o metalls pesants).

2001/65 / EC (ROHS) – Test de concentració de metalls i pigments
SGS – Société Générale de Surveillance (França)

Test de toxicitat – Ftalats & PCP
SGS – Société Générale de Surveillance (França)

Seguretat i manteniment

De tota manera, les característiques del suro fan que requereixi una mica de manteniment:

• Sent un material natural, el color dels productes pot variar dins d’una gamma de tons.
• Atesa la composició molecular que té, hi pot haver petites variacions en el pes i volum dels productes en funció de canvis tals com la temperatura, la humitat, la durabilitat i altres factors naturals en el cicle de vida dels propis articles.
• Encara que tots els productes estan certificats per a edats primerenques de desenvolupament, es recomana que durant el joc hi hagi la supervisió d’un adult responsable, especialment durant la fase de dentició del bebè. La naturalesa lleugera i tova de la joguina permet que el bebè, si s’ho proposa, pugui arrencar bocins de suro que podria ingerir.

Aquesta és únicament una precaució a prendre ja que:
• Tots els productes compleixen amb els requisits de seguretat per mossegada per a les edats recomanades;
• La composició cel·lular del suro no representa cap perill per a l’organisme, fins i tot en cas d’ingesta;
• La seva estructura molecular no origina cantells esmolats fins i tot quan es talla o es trenca.
• El suro és submergible i, per tant, fàcil de netejar. Per netejar una joguina de suro, feu servir un drap humit i després deixeu que la joguina s’assequi. No feu servir productes de neteja que siguin corrosius.
• Per naturalesa, una joguina de suro no és indestructible. Durant el procés de producció, podem controlar la duresa de les peces. En qualsevol cas, un dels principis subjacents a la marca elou és l’espontaneïtat que s’associa de manera natural amb l’acte de jugar, però tot i que el suro és un material durador, si se’l sotmet a fricció de forma excessiva, pot fer-se malbé i trencar-se a bocins. Aquesta és una conseqüència normal a causa de l’estructura natural de la matèria primera utilitzada.

El desgast natural del producte, com a resultat de la seva contínua manipulació, no constitueix motiu per presentar reclamació atès que es tracta d’una característica fonamental del concepte de sostenibilitat.

Download PDF Download PDF