WAŻNE!
UWAGI DLA RODZICÓW

Zakup zabawki z korka jest aktem o szlachetnym charakterze. Natura docenia Twój wybór.
Przed korzystaniem z zabawki przez dziecko, zaleca się przeczytanie przedstawionych tu uwag, aby zrozumieć, czym jest korek i jak utrzymać związek między zabawką z korka a dzieckiem.

Zachowaj te informacje do przyszłego stosowania.

1 • KOREK
1.1 Ekologiczne pochodzenie

Portugalia jest największym producentem i dostawcą korka na świecie. W ten sposób marka elou ma swoją siedzibę w światowym centrum przemysłu korkowego.
“Sobreiro” (po portugalsku “dąb korkowy”) to drzewo produkujące korek, a Portugalia ma największą na świecie plantację dębu korkowego. Dęby korkowe rosną na dużych obszarach, które nazywamy Montados (portugalskie słowo opisujące las dębu korkowego), którego sadzenie wzrasta o około 3% rocznie. Nazywany również “Montados de Sobro”, portugalski las dębu korkowego jest jednym z 14 światowych rezerwatów bioróżnorodności: można tu znaleźć ponad 130 gatunków roślin i 150 gatunków zwierząt (głównie ptaków). Poza tym dęby korowe działają jako naturalne czynniki ułatwiające utrzymanie ponad 20 000 gatunków roślin, udowadniając tym samym, że są czołowymi przyjaciółmi flory i fauny na świecie.
W Portugalii dąb korkowy zajmuje niezwykle ważną pozycję, jeśli chodzi o środowisko i ekologię, dlatego też prawo przewiduje kary za jego niszczenie.

Montados – lasy dębu korkowego – chronią glebę przed erozją, a w konsekwencji pustynnieniem. Są barierą przeciwpożarową – ze względu na słabą palność korka, odgrywają również ważną rolę w regulacji cyklu hydrologicznego. Z ludzkiego punktu widzenia oferują one kolejny fundamentalny wkład w powietrze, którym oddychamy, będąc odpowiedzialnymi za pochłonięcie 14 milionów ton CO2.

Łączna powierzchnia zajmowana przez dęby korowe na świecie przekracza równowartość 1 miliona boisk piłkarskich, z których większość znajduje się w Portugalii oraz w niektórych krajach basenu Morza Śródziemnego. Jego wzrost zależy od przekraczania pewnych zmiennych meteorologicznych, a mianowicie wysokich temperatur i poziomów wilgotności. Tak więc korek jest surowcem doskonałości, istniejącym tylko w kilku częściach globu.

1.2 Od dębu korkowego do samego korka

Proces wyodrębniania się korka jest jednym z najpiękniejszych arcydzieł natury. Dębów korkowych nie należy przycinać – to jest różnica między surowcami: drewnem a korkiem.

Dęby korkowe wytwarzają korę otaczającą pień i dopiero przy ekstrakcji tej kory rodzi się korek. Ponadto jedną z podstawowych zasad tego procesu jest poszanowanie rytmu wzrostu i rozwoju drzewa, dlatego pierwsza ekstrakcja korka następuje dopiero wtedy, gdy drzewo osiąga około 20 lat. Zwykle okres zbierania korka ma miejsce między majem a sierpniem i nawet jeśli nowa kora jest widoczna po 7 latach, nowy cykl zbioru może rozpocząć się dopiero po 9 latach od ostatniej ekstrakcji, aby zapewnić trwałość gatunku.

Zbiór korka stanowi pewien punkt ingerencji człowieka w naturę, który jest zgodny z zasadami ochrony środowiska. Faktycznie takie działanie jest konieczne i pozwala temu gatunkowi pozostać przy życiu przez dziesięciolecia, ponieważ zaprzestanie procesu zbioru stwarza poważne trudności w rozwoju dębu korkowego. W praktyce drzewo oferuje korek człowiekowi, który w zamian pomaga mu się rozwijać. Produkcja korka jest naturalnym i ekologicznie zrównoważonym procesem, tym samym działania człowieka w tym procesie są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska: jeśli chodzi o trwałość i odpowiedzialność ekologiczną wyjątkowym faktem jest to, że żadne drzewa nie są wycinane w tym procesie.

1.3 Korek i równowaga gospodarcza i kulturowa

Wydobywanie korka w Portugalii jest kamieniem węgielnym w życiu ludności wiejskiej – generuje tysiące miejsc pracy związanych z działalnością agronomiczną, leśniczą i agroleśniczą, a także gastronomią i turystyką.
Portugalia eksportuje około 60% całkowitej produkcji korka. Przemysł korkowy zatrudnia bezpośrednio ponad 9 000 pracowników i zapewnia ponad 28 000 miejsc pracy na sąsiednich obszarach. Ponad 670 firm w Portugalii działa wyłącznie z wykorzystaniem tego surowca, co daje codzienną produkcję około 40 milionów korków.

Korek odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce kraju, a podstawowa działalność przemysłowa jest podtrzymywana przez wzorce kulturowe oparte na manualnej interakcji między człowiekiem a naturą. Niemniej jednak rosnące inwestycje w uprzemysłowienie to materializacja synergii między innowacjami technologicznymi a zwyczajami i technikami głęboko zakorzenionymi w portugalskiej tradycji.

Skład korka, zabawki i bezpieczeństwo

elou projektuje i wytwarza zabawki z korka. Korek jest materiałem naturalnym, szlachetnym, o wyjątkowym statusie ekologicznym, porównując z innymi rodzajami materiałów. Korek składa się z małych komórek suberyny, których struktura jest podobna wyglądem do ula wypełnionego mieszaniną gazów taką jak powietrze. Każdy centymetr sześcienny korka zawiera średnio 40 milionów komórek, które nadają mu wyjątkowe właściwości fizyczne: lekkość, elastyczność, nieprzepuszczalność, izolację, bezwładność, przyczepność i trwałość.
Ze wszystkich wyżej wymienionych cech korek najbardziej wyróżnia się lekkością, ponieważ 89,7% jego komórek składa się z azotu i tlenu. Ta komórkowa pustka nadaje mu bardzo niską masę, a co za tym idzie, doskonałe właściwości unoszenia się na wodzie. Dzięki strukturze komórkowej korek, w przeciwieństwie do drewna, nie wytwarza ostrych krawędzi nawet po poddaniu cięciu.
Korek jest surowcem powszechnie używanym i certyfikowanym dla przemysłu spożywczego, co zwiększa jego bezpieczeństwo pod kątem małych dzieci i niemowląt.
Korek jest surowcem stanowiącym podstawę wszystkich produktów elou. Żywy i naturalny materiał był od początku inspiracją dla całej marki elou, której celem jest stworzenie linii produktów, która przywróci naturalność związaną z zabawą.

Certyfikacja i bezpieczeństwo

Wszystkie zabawki elou są odpowiednio certyfikowane i testowane przez kilka właściwych organów, w szczególności:

Certyfikacja CE: SGS – Société Générale de Surveillance (Francja)
Testy mechaniczne: CATIM – portugalskie centrum technologiczne dla przemysłu związanego z obróbką metali
Wszystkie produkty spełniają najsurowsze europejskie normy jakości i bezpieczeństwa ustanowione przez oznaczenie CE dla zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-1 (Właściwości mechaniczne i fizyczne), EN 71-2 (palność) i EN 71-3 (specyfikacja dotycząca migracji niektórych elementów).

Oprócz certyfikacji europejskiej, posiadamy również umowy certyfikacyjne zgodne z głównymi wytycznymi dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, ASTM (US Toy Safety Regulations).

Oprócz korka wszystkie komponenty użyte do produkcji naszych zabawek posiadają odpowiednie certyfikaty. Stosowane farby i szczeliwa są naturalne, w 100% antyalergiczne i wolne od substancji zanieczyszczających (tj. ftalanów, aromatów czy metali ciężkich).
2001/65 / WE (ROHS) – Test stężenia metali i pigmentów
SGS – Société Générale de Surveillance (Francja)

Ftalany i PCP – Test toksyczności SGS – Société Générale de Surveillance (Francja)

Bezpieczeństwo i względy ostrożności

Z powodu charakteru samego korka produkty wymagając pewnej ostrożności:

• Ze względu na swój skład cząsteczkowy mogą występować niewielkie wahania masy i objętości produktów w zależności od zmian warunków w czasie i przestrzeni, takich jak temperatura, wilgotność, trwałość i inne czynniki naturalne w cyklu życia samych wyrobów.
• Chociaż wszystkie produkty są certyfikowane dla dzieci we wczesnym wieku rozwojowym, zaleca się, aby dzieci bawiły się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej, szczególnie podczas dziecięcej fazy ząbkowania. Lekka i miękka struktura klocków pozwala dziecku na usuwanie, z wysiłkiem, małych kawałków korka, które można spożyć.

Jest to tylko zalecenie zapobiegawcze, ponieważ:
• Wszystkie produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące zgryzu dla zalecanego wieku;
• Komórkowy skład korka nie stanowi żadnego zagrożenia dla organizmu, nawet w przypadku połknięcia;
• Jego struktura molekularna nie tworzy ostrych krawędzi nawet po pocięciu lub złamaniu.
• Nie należy używać klocków z korka jako gryzaka, gdyż może to grozić zadławieniem.
• Korek jest wodoodporny, a zatem łatwy do czyszczenia. Aby wyczyścić zabawkę z korka, użyj wilgotnej szmatki i pozostaw do wyschnięcia. Nie używaj żrących środków czyszczących.
• Charakter zabawek z korka nie jest niezniszczalny. Podczas procesu produkcji byliśmy w stanie kontrolować twardość zabawki. Jednak jedną z zasad leżących u podstaw marki elou jest spontaniczność naturalnie związana z zabawą. Korek jest trwałym materiałem, jednak po poddaniu się nadmiernym siłom tarcia może on ulegać niszczeniu i rozkruszać się na małe kawałki – jest to normalne ze względu na naturalną strukturę użytego surowca.

Naturalna deprecjacja produktu, wynikająca z dalszej obsługi, nie może być powodem do reklamacji, ponieważ jest to podstawowa cecha zrównoważonej koncepcji.

Download PDF Download PDF