สำคัญ
แจ้งแก่คุณพ่อคุณแม่เพื่อทราบ

การซื้อของเล่นที่ทำจากไม้ก๊อกเป็นการกระทำอันสูงส่งของมนุษยชาติ ธรรมชาติขอชื่นชมการเลือกของท่าน
ก่อนที่จะเปิดของเล่นให้เด็ก เราขอแนะนำให้อ่านข้อความที่นำเสนอในที่นี้เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือไม้ก๊อกและวิธีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างของเล่นไม้ก๊อกและเด็ก โปรดเก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

1 • เกี่ยวกับไม้ก๊อก
1.1 กำเนิดทางนิเวศวิทยา

โปรตุเกสเป็นประเทศผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้ก๊อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น elou จึงจัดตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ใจกลางของศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้ก๊อกหลักของโลก
“sobreiro” (คำภาษาโปรตุเกสสำหรับต้นโอ๊กซึ่งเป็นต้นก่อไม้ก๊อก) เป็นต้นไม้ที่ก่อไม้ก๊อกและโปรตุเกสเป็นประเทศที่ปลูกต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต้นโอ๊คเติบโตในระยะที่ห่างกันกินพื้นที่กว้างขวางที่เราเรียกว่า Montados (คำภาษาโปรตุเกสที่อธิบายถึงป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อก) ซึ่งการเพาะปลูกเจริญเติบโตประมาณ 3% ต่อปี เราสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า “Montados de Sobro” ป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกของประเทศโปรตุเกสเป็นหนึ่งใน 14 เขตรักษาพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก: สามารถพบได้มากกว่า 130 สายพันธุ์พืชและ 150 สายพันธุ์สัตว์ (นกเป็นส่วนใหญ่) นอกจากนี้ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกยังทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางธรรมชาติในการดูแลรักษาพันธุ์พืชมากกว่า 20,000 ชนิดและพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นแนวหน้าสำคัญที่สุดของโลกต่อการเป็นมิตรกับสัตว์ป่าและพืชพรรณ ในประเทศโปรตุเกสต้นไม้นี้ถือว่ามีสถานะทางสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญอย่างที่สุด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของเหตุผลว่าทำไมการตัดทำลายต้นโอ๊คจะถูกลงโทษตามกฎหมาย ป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกช่วยปกป้องผืนดินจากการกัดกร่อนและการกลายเป็นทะเลทราย ทั้งยังเป็นด่านกีดขวางในการป้องกันไฟ เนื่องจากไม้ก๊อกไม่ไวต่อกระบวนการเผาไหม้ รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมวงจรอุทกวิทยา สำหรับมนุษย์แล้วป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกมีส่วนร่วมพื้นฐานอื่นๆในอากาศที่เราหายใจ นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 14 ล้านตัน ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกครอบครองพื้นที่ทั้งหมดในโลกคิดแล้วเกินกว่าพื้นที่เทียบเท่ากับ 1 ล้านสนามฟุตบอลซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศโปรตุเกสและบางประเทศในลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน การเจริญเติบโตของต้นโอ๊คขึ้นอยู่กับการผสมผสานของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา กล่าวคืออุณหภูมิและระดับความชื้นที่สูง ดังนั้นไม้ก๊อกจึงเป็นวัตถุดิบที่มีความเป็นเลิศซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

1.2 จากต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกมาเป็นไม้ก๊อก

ขั้นตอนการสกัดลอกไม้ก๊อกเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติ ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกไม่สามารถถูกตัดเล็มหรือริด และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเนื้อไม้และไม้ก๊อกในสถานะของวัตถุดิบ
ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกสร้างเปลือกไม้ขนาดใหญ่ล้อมรอบลำต้นของมันและแค่เพียงสกัดลอกเปลือกไม้นั้นก็จะเป็นจุดกำเนิดของไม้ก๊อก นอกจากนี้แล้วหนึ่งในหลักการพื้นฐานของกระบวนการเก็บเกี่ยวเปลือกไม้นั้นต้องขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตและจังหวะการเติบโตของต้นไม้ นี่คือเหตุผลที่การสกัดไม้ก๊อกครั้งแรกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้นโอ๊คมีอายุประมาณ 20 ปีเท่านั้น ช่วงการเก็บเกี่ยวไม้ก๊อกมักเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม และถึงแม้ว่าจะสามารถมองเห็นเปลือกไม้ก๊อกได้ใหม่หลังจากผ่านไป 7 ปี แต่วัฏจักรการเก็บเกี่ยวใหม่จะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อหลังช่วงช่องว่างของการสกัดลอกไม้ก๊อกแต่ละครั้งซึ่งอย่างน้อยสุดต้องใช้เวลา 9 ปีเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจถึงความยั่งยืนของสายพันธุ์
การเก็บเกี่ยวไม้ก๊อกถือเป็นการแทรกแซงของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อม ในความเป็นจริงแล้วการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยทำให้สายพันธุ์นี้ดำรงอยู่ได้นานนับทศวรรษ ทั้งนี้เพราะหากหยุดกระบวนการเก็บเกี่ยวเสียแล้วจะส่งผลรุนแรงต่อต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกที่จะยากลำบากในการเจริญเติบโตขึ้น ในทางปฏิบัติถือว่าต้นโอ๊คให้ไม้ก๊อกแก่มนุษย์และในทางกลับกันมนุษย์ช่วยให้ต้นโอ๊คเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน
การผลิตไม้ก๊อกเป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนทางด้านนิเวศวิทยา หากผู้ใดปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบจะได้รับการยกเว้นจากความผิดใดๆในแง่ของรอยเท้านิเวศ: หลักความจริงง่ายๆกรณีเดียวคือ หากกล่าวถึงด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้ว จะต้องไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นในกระบวนการผลิต

1.3 ไม้ก๊อกและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

การสำรวจไม้ก๊อกในประเทศโปรตุเกสถือเป็นหลักสำคัญต่อการจัดตั้งประชากรในชนบทและการสร้างงานนับพันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร การป่าไม้ และกิจกรรมด้านป่าไม้-ปศุสัตว์ รวมถึงงานด้านบริการจัดทำอาหารและการท่องเที่ยว
ประเทศโปรตุเกสส่งออกไม้ก๊อกประมาณ 60% ของการผลิตทั้งหมด อุตสาหกรรมไม้ก๊อกได้มีการว่าจ้างพนักงานโดยตรงมากกว่า 9,000 คนและทำให้พื้นที่ใกล้เคียงมีงานมากกว่า 28,000 ตำแหน่ง บริษัทมากกว่า 670 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในประเทศโปรตุเกสโดยใช้วัตถุดิบนี้เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้มีการผลิตจุกไม้ก๊อกประมาณ 40 ล้านชิ้นต่อวัน
ไม้ก๊อกมีบทบาทสำคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้รูปแบบวัฒนธรรมแห่งการอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านอุตสาหกรรมทำให้เกิดการผสมผสานร่วมกันระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับกิจวัตรและเทคนิคดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษที่ฝังลึกอยู่ในประเพณีของชาวโปรตุเกส

องค์ประกอบไม้ก๊อกสำหรับของเล่นและความปลอดภัย

elou ออกแบบและผลิตของเล่นไม้ก๊อก ไม้ก๊อกเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีระดับและมีระบบนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งยืนเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่นๆ ไม้ก๊อกประกอบด้วยเซลขนาดเล็กของสารซูเบอรินาซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับลักษณะของรังผึ้ง เต็มไปด้วยส่วนผสมของแก๊สที่เหมือนกันกับอากาศ ไม้ก๊อกแต่ละลูกบาศก์เซนติเมตรมีค่าเฉลี่ยเซลประมาณ 40 ล้านเซลซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การมีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ เป็นฉนวนกันความร้อน มีความเฉื่อย มีการยึดเกาะติดแน่นและทนทาน

จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น การมีน้ำหนักเบาเป็นลักษณะเด่นสุดทั้งนี้เนื่องจาก 89.7% ของปริมาตรเซลตัวมันเองจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนและออกซิเจน ความว่างเปล่าของเซลนี้ทำให้มีน้ำหนักเบามากและมีคุณสมบัติแห่งการลอยตัวที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากโครงสร้างเซลของไม้ก๊อกนี้ไม่เหมือนกับของเนื้อไม้จึงทำให้ไม้ก๊อกไม่มีขอบที่แหลมคมถึงแม้ว่าจะมีการตัดแต่งก็ตาม
ไม้ก๊อกเป็นวัตถุดิบที่ใช้กันทั่วไปและได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร และยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยหากถูกจับต้องโดยเด็กเล็กและทารก
ไม้ก๊อกเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ elou ทั้งหมด เป็นวัสดุที่มีอยู่และเป็นธรรมชาติ และถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังทั้งหมดนับตั้งแต่แรกเริ่มของ elou ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างสายผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย รับผิดชอบต่อการฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยของการเล่น

การรับรองและความปลอดภัย

ของเล่น elou ทั้งหมดได้รับการรับรองและผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหลายสถาบัน สถาบันสำคัญที่เราเน้น ได้แก่:

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า CE: สถาบัน SGS – Société Générale de Surveillance (ประเทศฝรั่งเศส)
การทดสอบทางกล: สถาบัน CATIM – Portuguese technological centre for the metal working industry

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของยุโรปที่เข้มงวดที่สุดซึ่งกำหนดโดย CE สำหรับของเล่นเด็กภายใต้ข้อกำหนด EN 71-1 (คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ), EN 71-2 (ความสามารถในการติดไฟ) และ EN 71-3 (ข้อกำหนดสำหรับการโยกย้ายองค์ประกอบบางอย่าง)
นอกจากการรับรองจากยุโรปนี้แล้ว เรายังมีข้อตกลงการรับรองตามบทบัญญัติการให้คำแนะนำหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา, ASTM (ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับของเล่นเด็กของสหรัฐอเมริกา)

นอกเหนือจากไม้ก๊อก ส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตของเล่นของเรายังได้รับการรับรองอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน เช่น หมึกและน้ำยาผนึกที่ใช้ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ป้องกันจากอาการแพ้ 100% และปราศจากสารก่อมลพิษใดๆ (พาทาเลต, วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส หรือโลหะหนัก)

2001/65 / EC (ROHS) – การทดสอบความเข้มข้นของโลหะและสี
สถาบัน SGS – Société Générale de Surveillance (ประเทศฝรั่งเศส)

พาทาเลต & PCP – การทดสอบความเป็นพิษ
สถาบัน SGS – Société Générale de Surveillance (ประเทฝรั่งเศส)

ความปลอดภัยและการดูแล

ธรรมชาติของไม้ก๊อกต้องการความดูแลบ้าง ดังนี้:

• จากการที่เป็นวัสดุมาจากธรรมชาติ สีของผลิตภัณฑ์จึงอาจแตกต่างกันไปตามช่วงของแถบสี
• เนื่องจากองค์ประกอบของโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและปริมาตรของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้เล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลาและสถานที่ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, อายุการใช้งาน และปัจจัยทางธรรมชาติอื่นๆในวงจรชีวิตของสิ่งนั้นเอง
• แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการรับรองสำหรับเด็กวัยพัฒนาการระยะแรก แต่เราขอแนะนำให้เด็กเล่นของเล่นภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ฟันเริ่มขึ้น ลักษณะตามธรรมชาติของของเล่นไม้ก๊อกที่เบาและอ่อนนุ่มอาจทำให้เด็กพยายามแคะเอาเศษไม้ก๊อกเล็กๆออกมาและอาจกลืนกิน

นี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ควรระวังเนื่องจาก:
• ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการกัดตามเกณฑ์อายุที่แนะนำ;
• ส่วนประกอบของเซลไม้ก๊อกไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแม้ในกรณีที่มีการกลืนกิน
• โครงสร้างโมเลกุลของมันไม่ก่อให้เกิดขอบที่แหลมคมแม้เมื่อมีการตัดหรือแตกแยก
• ไม้ก๊อกมีความสามารถในการกันน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย การทำความสะอาดของเล่นไม้ก๊อกให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดแล้วปล่อยให้แห้ง ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
• แม้ของเล่นสำหรับเล่นในน้ำจะกันน้ำได้แต่ไม่ควรให้สัมผัสกับน้ำตลอดเวลานานเกิน 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นควรทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งและทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หลังจากใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการทำให้แห้งสนิทดีแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนำผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่น้ำได้

หากแช่ของเล่นในน้ำเกินเวลาหรือทำให้แห้งสนิทโดยใช้เวลาน้อยกว่าที่กำหนดอาจทำให้ของเล่นบวมขึ้นและเกิดการผันแปรของน้ำหนักได้ในภายหลัง

• ลักษณะธรรมชาติของของเล่นไม้ก๊อกคือไม่สามารถทำลายได้ ในระหว่างกระบวนการผลิตเราสามารถควบคุมความแข็งของของเล่นได้ อย่างไรก็ตามหนึ่งในหลักการพื้นฐานภายใต้แบรนด์ elou คือความเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเล่น ไม้ก๊อกเป็นวัสดุที่ทนทานแต่เมื่อต้องเผชิญกับแรงเสียดทานมากเกินไปอาจสามารถพังและแตกแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆได้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ตามปกติสืบเนื่องจากโครงสร้างตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใช้

การเสื่อมราคาตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการจับต้องอย่างต่อเนื่องไม่สามารถนำมาใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างในการร้องเรียนเนื่องจากเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของแนวคิดที่ยั่งยืน

Download PDF Download PDF